Hoppa till innehåll

Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut och psykolog med specialistutbildning i psykodynamisk psykoterapi. Jag har erfarenhet från vuxenpsykiatri och barn- ungdomspsykiatri där jag arbetat med utredning, behandling och handledning. Mina erfarenheter innefattar psykoterapi med individer i olika åldrar, föräldrastöd, stöd till gravida och nyblivna föräldrar samt samspelsbehandling. Jag har även arbetat med handledning och konsultation på BVC och MVC. I privat regi arbetar jag förutom med privatbetalande klienter även med individuella stöd- och krissamtal för vuxna via företags- och försäkringsuppdrag. Där kan fokus vara nedstämdhet, stress, krisreaktioner och relationsproblem. På min mottagning träffar jag personer med olika svårigheter och utmaningar i livet. En del har även psykiatriska diagnoser som bland annat depression, ångest, personlighetssyndrom och bipolär sjukdom. Många av dem jag träffat inom psykiatrin, och en del av dem jag träffar på privat mottagning, har neuropsykiatriska diagnoser som autism och ADHD.

Min grundsyn och huvudsakliga kunskapsbas är psykodynamisk. Jag håller mig uppdaterad om aktuell kunskap och forskning inom området. Möjligheten att få förståelse för oss själva och andra genom samtal, och att detta är en viktig grund för förändring, är en bärande tanke i mitt arbete. I kontakt med varje individ är dennes behov och önskningar vägledande för hur arbetet läggs upp. 

Vad innebär det att jag är legitimerad?

Terapi erbjuds av många och eftersom marknaden är oreglerad kan vem som helst hitta på en egen titel och erbjuda psykologisk behandling. Det finns då ingen tillsynsmyndighet som exempelvis kan återkalla legitimationen om terapeuten inte sköter sina åtaganden och det finns heller ingen patientförsäkring.

För att du som konsument ska vara trygg med att din terapeut har genomgått en gedigen utbildning bör du välja en legitimerad psykolog och/eller legitimerad psykoterapeut. Dessa arbetar under ansvar gentemot Socialstyrelsen och IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Både en legitimerad psykolog och en legitimerad psykoterapeut har fått sin legitimation utfärdad av Socialstyrelsen och titlarna är skyddade. Detta till skillnad från titlar som exempelvis psykoterapeut eller samtalsterapeut som kan användas av vem som helst oavsett utbildning. Även tillägg som exempelvis auktoriserad, diplomerad, ackrediterad eller certifierad kan användas av vem som helst.

Medlem i Sveriges psykologförbund och Psykologföretagarna