Hoppa till innehåll

Om psykoterapi och samtalsstöd

I psykoterapeutiska samtal arbetar klient och terapeut tillsammans för att förstå individens situation. Vi undersöker hur situationen påverkas av såväl tidigare erfarenheter som aktuella sammanhang. Hur hanterar individen sina relationer, känslor och tankar och skapar detta problem i livet? Med förståelse för dessa aspekter skapas en grund för förändring. I psykoterapin utforskas också hur individen kan göra för att bryta mönster och må bättre.

Det finns olika former för psykoterapi. En längre psykoterapi har ett bredare fokus med möjlighet att arbeta kring flera olika områden. I en tidsbegränsad terapi bestäms ett fokus tidigt i kontakten som sedan fördjupas kring det bestämda området. Det är också möjligt att ha en kontakt som är av en mer stödjande karaktär. Ibland handlar det om att ta sig igenom en kris medan det andra gånger handlar om mer långvariga problem.

Hur går det till?

Hur kontakten ser ut beror på dina behov och önskemål. Om du söker just psykoterapi så inleds kontakten vanligtvis med tre orienterande samtal där du berättar om dig själv, vad som gör att du söker hjälp och vilka förväntningar du har. Vi talar om hur en fortsatt kontakt kan se ut och du har möjlighet att känna efter om du vill gå vidare in i en psykoterapi. För den som sedan väljer att påbörja terapi finns olika alternativ där vi tillsammans kommer överens om vad som är mest lämpligt. En tidsbegränsad psykoterapi pågår vanligen 15–20 gånger medan en längre terapi kan pågå under flera år. En stöd- eller kriskontakt kan pågå under kortare eller längre tid beroende på dina behov och önskemål.

Samtalen i en individuell terapi pågår vanligen 45 minuter 1–2 gånger i veckan. En kortare kontakt fokuserar på ett mer avgränsat område medan en längre psykoterapi ger utrymme för en mer genomgripande bearbetning av de konflikter och problem som du brottas med.

Vem söker psykoterapi?

Det finns många olika skäl till att söka psykoterapi. Det kan handla om kriser, stress, oro, ångest, panikångest, nedstämdhet, depression, sömnproblem, utbrändhet, konflikter och relationsproblem eller funderingar kring existentiella frågor. Kanske är det en mer diffus känsla av att något inte stämmer. Förändringar och övergångar i livet kan leda till en känsla av vilsenhet. Det kan handla om att bli vuxen, bli förälder, gå in i eller avsluta en relation, mista ett arbete, bli sjuk, mista en närstående eller gå i pension. Ett annat vanligt skäl att söka terapi är relationsproblem som påverkar livskvaliteten. Det kan också handla om en längtan efter förändring och utveckling men svårigheter att komma vidare. Eller en önskan att förstå sig själv och utveckla sin självkänsla och förbättra självförtroendet. Ibland är det tankar och känslor kopplade till upplevelser tidigare i livet som är svåra att gå vidare ifrån och som påverkar dig idag.

Förebyggande och rehabiliterande samtal

Samtal som syftar till att förebygga psykisk ohälsa och sjukskrivning eller att rehabilitera därefter kan bekostas av arbetsgivare. Till mig kan du som som är anställd komma direkt om du har fått detta beviljat av din arbetsgivare. Arbetsgivare är också välkomna att initiera kontakt. I samtalen utgår vi från individens specifika omständigheter, både i privatlivet och på arbetsplatsen. Det utifrån antagandet att hela människans situation är av stor vikt för individens förutsättningar att må bra och fungera i liv och arbete. Kriser och utmanande situationer uppstår såväl i det privata som på arbetsplatsen och i båda fall är samtalsstöd ett verksamt sätt att hjälpa en människa komma vidare. Vanliga problemområden är relationsproblem och/eller konflikter, stress, kriser, förändringar på arbetsplatsen, påfrestningar i privatlivet, nedstämdhet och ångest.

I samtalen ges möjlighet att uttrycka de svårigheter som finns utan rädsla för konsekvenser på arbetet då sekretess gäller. Precis som i psykoterapi arbetar vi gemensamt för att skapa förståelse för individens sätt att hantera tankar, känslor och relationer. Det blir en väg till att skapa utrymme för ett förändrat förhållningssätt där det behövs för att må bättre.

Parterapi

I parterapin är det ni och er relation som står i fokus. Det kan handla om behov av att förändra kommunikation och samarbete, konflikthantering, att förstå mer om hur den andra fungerar, att förstå och hantera svek eller något annat. Om ni har problem i relationen undersöker vi tillsammans vad som gjort att ni hamnat där ni är idag och vad ni behöver för att förändra detta.

Ett par kan vara ett kärlekspar med en pågående relation, ett separerat par som behöver upprätthålla kontakt, ett syskonpar, en vuxen med sin förälder eller andra närstående som behöver hjälp i sin relation. Hur kontakten ska se ut när det gäller fokus och antal samtal bestämmer vi tillsammans.

Föräldrastöd

Att vara förälder kan i perioder vara en stor utmaning och ibland behöver vi hjälp utifrån. Detta behov kan uppstå när som helst, från graviditet och nyföddhetsperiod tills barnet är vuxet. Det kan exempelvis handla om utmaningar som du som förälder har med dig sedan tidigare och som kan bli tydligare i och med föräldraskapet. I andra fall handlar det om svårigheter och utmaningar hos barnet. Det kan också handla om att något utmanande uppstår mellan förälder och barn eller i hela familjens dynamik. Ibland sammanfaller flera olika problemområden och skapar en särskilt utmanande situation. I föräldrastödjande samtal talar vi om de utmaningar som finns och utforskar möjliga alternativa förhållningssätt.